• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Нормативно-правові документи

/Files/images/electbarb.gif

Внутрішні документи

Звіт директора про діяльність закладу освіти

Річний план роботи

Про організацію харчування у 2021/2022 навчальному році

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

/Files/images/electbarb.gif

Міжнародно-правові акти:

Конвенція ООН про права дитини

Конвенція ООН про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці

Декларація прав людини

Закон України “Про освіту”.

Закони України

Закон України “Про загальну середню освіту”.

Закон України “Про охорону дитинства”.

Закон України “Про охорону праці”.

Кодекс законів “Про працю України”.

Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

Закон України “Про відпустки”.

Закон України “Про оплату праці”.

Закон України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”.

Закон України «Про позашкільну освіту»

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

Закон України «Про захист суспільної моралі»

Закон України «Про протидію торгівлі людьми»

/Files/images/electbarb.gif

Положення, які регламентують роботу закладу:

Типове положення про атестацію педагогічних працівників(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту№1473від 20.12.2011)

Положення про державну підсумкову атестацію.

Положення про золоту медаль “За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні” (зі змінами).

Положення про похвальний лист “За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів” (зі змінами).

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України.

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності.

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх закладах.

Положення про психологічну службу.

Державні стандарти. Нова українська школа

Постанова КМУ від 21.02.2017 №87“Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“(застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688“Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р«Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

Освітні та навчальні програми

Освітня програма на 2020-2021 н.р.

Додаток.Робочий навчальний план на 2020 – 2021 н.р.

Наказ МОН № 1272 від 08.10.2019 року Про затвердження типових освітніх програм для 1 -2 класів закладів загальної середньої освіти

Наказ МОН № 1273 від 08.10.2019 року Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268«Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти».

Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-9 класи

Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня 2-4 класи

Наказ МОН № 406 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 11 класи

Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 10 класи

Наказ МОН № 1081 від 21.07.2017 року Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)

ВСІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 1-4 класів

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 5-9 класів

Нормативна база НПП “РОСТОК”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517), зі змінами

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312«Про затвердження Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у ЗНЗ».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732«Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ».

Загальнодержавні акти у сфері освіти:

Державні стандарти

Національна доктрина розвитку освіти

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (указ Пезидента України від 25.06.13 № 344/2013).

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки Указ Президента України № 580/2015 від 13.10.15 року

Указ Президента України від 12.06.2015 №334«Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»

Указ Президента України від 13.11.2014 №872«Про День Гідності та Свободи»

«Про стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

«Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

Постанова Верховної Ради України від 12.05.2015 р. № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №1718-р«Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини» від 08.12.2009 №1494-р

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Концепція превентивного виховання

Інструктивно-методичні матеріали:

Державні стандарти

Методичні рекомендації

Навчальні програми

Законодавство про навантаження вчителя

Наказ Міністерства № 1239 від 28.08.2013 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів.

Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи.

Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів.

Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України.

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Типові Правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.

Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань Лист МОН № 1/9-72 від 28.01.2014

Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів Лист МОН 1/9-74 від 28.01.2014

Щодо використання робочих зошитів у початковій школі Лист МОН№ 1/9-209 від 18 квітня 2014 року

Рекомендації до ведення класного журналу

Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

«Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» від 31.10.2011№1243

«Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року» від 03.08.2012 № 888

«План заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству» на період до 2015 року» 30.12.2010№ 1312

«Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України” від 07.09.2000 № 439

Лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 №1/9-419«Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист МОН “Про методичні рекомендації з патріотичного виховання” № 1/9-614 від 27.11.2014

«Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах» від 19.08.2014 №1/9-419

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки Указ Президента України № 580/2015 від 13.10.15 року

Ключові тезиорієнтовних вимог до оцінюваннянавчальних досягнень учнів 1-4класів(Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009 “Про внесення змін до наказуМіністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222”)та методичних рекомендацій дооновлених програм початковоїшколи (1-4 клас)(Лист МОН України від 17.08.2016 №1/9-437)

Відповідно до указу Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

Про стандарт, навчання та професійний розвиток вчителя, а також конкретний перелік його функцій.Наказ Мінсоцполітики № 1143 від 10.08.2018 року

Лист МОН України “Про добровільність сертифікації педагогічних працівників”

Наказ МОН № 463 від 30.03.2020 “Про звільнення від проходження ДПА учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019-2020 н.р.”

Лист №1/9-213 від 16.04.2020 “Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 н.р.”

Викладання навчальних предметів

Лист МОН № 1/9-430 від 11 серпня 2020 року Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році

Лист МОН № 1/9-581 від 17.09.19 року Про застосування державної мови в освітньому процесі

Лист МОН № 1/9-394 від 22.07.20 року “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти”

Лист ІМЗО від 19.08.2020 № 22.1/10-1646 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2020/2021 навчальному році”

Лист ІМЗО від 20.08.2019 №22.1/10-2858 “Щодо впровадження Українського правопису в редакції 2019 року”

Ведення документації

Наказ МОН від 03.06.2008 №_496 “Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Наказ МОН від 08.04.2015 № 412«Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН № 240 від 23 черня 2000«Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I – III ступенів»,відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655.

Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності”.

Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури(Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580).

Навчальні кабінети

Наказ МОН від 09 грудня 2009 р. №1114“Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів”.

Наказ МОН від 29.04.2020 №574 “Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій”

Наказ Мінсоцполітики № 207 від 14.02.2018 року Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями

Наказ МОН України від 07.02.2020 №143«Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи».

Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року“Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів”.

Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423 “ Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів”.

Наказ МОН від 26.06.2017 року № 709 Про визнання такими, що втратили чинність,Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів комп’ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98.

Кiлькiсть переглядiв: 168

Коментарi